تلفن تماس:   ۹۱۰۰۳۰۳۱   ۰۲۱ Telegram icon iran

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

cisco  - سیسکو

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

سیسکو - Cisco

CP-7911G سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7912G سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7931G سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7940G سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7961G سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7965G سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7811 سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7821 سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-7841 سیسکو

آی پی فون - IP Phone

سانترال ویپ

سیسکو - Cisco

CP-7861 سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

سیسکو - Cisco

CP-8865 سیسکو

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

 


Asterisk - استریسک

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Asterisk - استریسک

Asterisk 11 ~ 15

سیپ سرور - sip server

مرکز تلفن IP ویپ - سانترال ویپ

Asterisk - استریسک

AsteriskNOW

سیپ سرور - sip server

مرکز تلفن IP ویپ - سانترال ویپ

 


3CX تری سی ایکس


الستیکس  elastix


freepbx  فری پ ب اکس

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

فری پ ب اکیس- freePBX

freePBX All Version

سیپ سرور - sip server

مرکز تلفن IP ویپ - سانترال ویپ

 


free switch

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

فری سوئیچ- freeswitch

freeswitch All Version

سیپ سرور - sip server

مرکز تلفن IP ویپ - سانترال ویپ

 


NEC  ان ای سی

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

ان ای سی- NEC

سوییچ تلفنی NEC - Univerge SV9300

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

ان ای سی- NEC

سوییچ تلفنی NEC - Univerge SV9500

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

ان ای سی- NEC

NEC T830/830G - DT830G Desi-less

گوشی تلفن تحت شبکه ویپ

آی پی فون - IP Phone

ان ای سی- NEC

NEC DT820 Desi-less

گوشی تلفن تحت شبکه ویپ

آی پی فون - IP Phone

ان ای سی- NEC

NEC UT880

گوشی تلفن تحت شبکه ویپ

آی پی فون - IP Phone

ان ای سی- NEC

NEC DT710

گوشی تلفن تحت شبکه ویپ

آی پی فون - IP Phone

ان ای سی- NEC

NEC DT750

گوشی تلفن تحت شبکه ویپ

آی پی فون - IP Phone

ان ای سی- NEC

سوییچ تلفنی NEC SL1000

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

 


digium دیجی یوم

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Digium VOIP Phone D80

تلفن تحت شبکه ویپ دیجیوم

تلفن استریسک دیجیوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Digium VOIP Phone D65

تلفن تحت شبکه ویپ دیجیوم

تلفن استریسک دیجیوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Digium VOIP Phone D62

تلفن تحت شبکه ویپ دیجیوم

تلفن استریسک دیجیوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Digium VOIP Phone D60

تلفن تحت شبکه ویپ دیجیوم

تلفن استریسک دیجیوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Asterisk Analog Telephony Cards Digium 1A4B00F

کارت تلفنی ویپ آنالوگ دیجیوم FXo - FXS - Digium

Telephony Card الستیکس استریسک دی جی اوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Asterisk Analog Telephony Cards Digium 1AEX2400LF

کارت تلفنی ویپ آنالوگ دیجیوم FXo - FXS - Digium

Telephony Card الستیکس استریسک دی جی اوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Asterisk Analog Telephony Cards Digium 1A8B00F

کارت تلفنی ویپ آنالوگ دیجیوم FXo - FXS - Digium

Telephony Card الستیکس استریسک دی جی اوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Asterisk Analog Telephony Cards Digium 1TE133F

کارت تلفنی ویپ آنالوگ دیجیوم FXo - FXS - Digium

Telephony Card الستیکس استریسک دی جی اوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Asterisk Analog Telephony Cards Digium 1TE235BF

کارت تلفنی ویپ آنالوگ دیجیوم FXo - FXS - Digium

Telephony Card الستیکس استریسک دی جی اوم

digium دیجیوم - دیجی یوم - دی جی یوم

Asterisk Analog Telephony Cards Digium 1TE435BF

کارت تلفنی ویپ آنالوگ دیجیوم FXo - FXS - Digium

Telephony Card الستیکس استریسک دی جی اوم

 


Avaya  آوایا

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Avaya - آوایا

Avaya Vantage™ Device

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya J129 IP Phone

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

J129 Open SIP Deskphone

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

H175 Video Collaboration Station

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

H100 Series Video Collaboration Stations

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya B100 Series Conference Phones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya B179 Open SIP Conference Phone

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 9600 Series IP Deskphones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya TSG-Certified Secure IP Phones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 9400 Series Digital Deskphones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 9500 Series Digital Deskphones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 3700 Series DECT Handsets

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 1600 Series IP Deskphones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 1400 Series Digital Deskphones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 1200 Series IP Deskphones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

Avaya - آوایا

Avaya 1100 Series IP Deskphones

تلفن تحت شبکه ویپ آوایا

تلفن ویپ - آی پی فون - IP Phone

 


Panasonic  پاناسونیک

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Panasonic پاناسونیک

سانترال پاناسونیک KX-TDE600

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ - مرکزتلفن پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

سانترال پاناسونیک KX-TDE200

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ - مرکزتلفن پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

Panasonic KX-NS500 - مرکز تلفن ip پاناسونیک

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ - مرکزتلفن پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

شلف سانترال پاناسونیک KX-TDE620

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ - مرکزتلفن پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

سانترال پاناسونیک Panasonic KX-NS700

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ - مرکزتلفن پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

سانترال تحت شبکه Panasonic KX-TDE100

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ - مرکزتلفن پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

شلف سانترال پاناسونیک kx-ns520

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ - مرکزتلفن پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

تلفن SIP پاناسونیکkx-ut248

تلفن سانترال ویپ پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

تلفن SIP پاناسونیک kx-ut136

تلفن سانترال ویپ پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

تلفن SIP پاناسونیک kx-ut123

تلفن سانترال ویپ پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

تلفن SIP پاناسونیک Panasonic KX-HDV130

تلفن سانترال ویپ پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

تلفن ip ساده پاناسونیک Panasonic kx-ut113

تلفن سانترال ویپ پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک Panasonic HDV100

تلفن سانترال ویپ پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک

Panasonic پاناسونیک

تلفن SIP پاناسونیکkx-ut670

تلفن سانترال ویپ پاناسونیک

تلفن ip پاناسونیک

 


ZTE  زد تی ای

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

ZTE زد تی ای

ZXECS EBG2800

مرکز تلفن IP ویپ ZTE

سانترال ویپ زدتی ای

ZTE زد تی ای

ZXECS EBG 1202

مرکز تلفن IP ویپ ZTE

سانترال ویپ زدتی ای

ZTE زد تی ای

ZXECS AG 48s-X

مرکز تلفن IP ویپ ZTE

سانترال ویپ زدتی ای

ZTE زد تی ای

ZXECS AG 32s/16o-X

مرکز تلفن IP ویپ ZTE

سانترال ویپ زدتی ای

 


huawei  هوایی

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Huawei هواوی

eSpace 8950 Video Phone

تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Phone

Huawei هواوی

eSpace 7900 Series IP Phones

تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Phone

Huawei هواوی

eSpace 6805

تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Phone

Huawei هواوی

eSpace UC Clients

تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Phone

Huawei هواوی

eSpace SoftConsole

تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Phone

Huawei هواوی

eSpace U1911

مرکز تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Telephony

Huawei هواوی

eSpace U1930

مرکز تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Telephony

Huawei هواوی

eSpace U1960

مرکز تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Telephony

Huawei هواوی

eSpace U1980

مرکز تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Telephony

Huawei هواوی

eSpace Enhanced Com. Suite

مرکز تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Telephony

Huawei هواوی

eSpace Unified Message System

مرکز تلفن ویپ هواوی

Huawei IP Telephony

 


آلکاتل alcatel

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

آلکاتل alcatel

آلکاتل IP15

گوشی تلفن IP ویپ

آی پی فون - IP Phone

آلکاتل alcatel

آلکاتل IP301G

گوشی تلفن IP ویپ

آی پی فون - IP Phone

آلکاتل alcatel

آلکاتل IP151

گوشی تلفن IP ویپ

آی پی فون - IP Phone

آلکاتل alcatel

آلکاتل IP701G

گوشی تلفن IP ویپ

آی پی فون - IP Phone

آلکاتل alcatel

آلکاتل IP70H

گوشی تلفن IP ویپ

آی پی فون - IP Phone

آلکاتل alcatel

آلکاتل CONFERENCE IP1850

گوشی تلفن IP ویپ

آی پی فون - IP Phone

 


ubiquiti یو بی کو یی تی

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Ubiquiti یو بی کو یی تی

UniFi® VoIP Phone UVP

IP Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

Ubiquiti یو بی کو یی تی

UniFi® VoIP Phone UVP-PRO

IP Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

Ubiquiti یو بی کو یی تی

UniFi® VoIP Video IP-Phone UVP-Executive

IP Phone

تلفن تصویری تحت شبکه ویپ

 


2n 2ان

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

2n - 2ان

2N Helios مدل IP Vario

اینترکام IP

Intercom - IP Access Control

 


grandstream گرنداستریم

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP1630

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP1628

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP1620-GXP1625

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP1615

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP2130

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP2135

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP1760

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP1780-GXP1782

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP2140

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream GXP2160

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

گرنداستریم - Grandstream

Grandstream DP720

IP-Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

 


sangoma سنگوما

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

سنگوما - Sangoma

کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS A200 سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ سنگوما

سنگوما - Sangoma

کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS A400 سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ سنگوما

سنگوما - Sangoma

کارت آنالوگ ویپ FXO - FXS B600 سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ سنگوما

سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ایوان دیجیتال A101 E1 - PRI سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ سنگوما

سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ایوان دیجیتال A102 E1 - PRI سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ سنگوما

سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ایوان دیجیتال A104 E1 - PRI سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ سنگوما

سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ایوان دیجیتال A108 E1 - PRI سنگوما - Sangoma

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ سنگوما

سنگوما - Sangoma

سنگوما - Sangoma تلفن تحت شبکه S300 IP Phone

تلفن تحت شبکه

IP-Phone - VOIP Phone

سنگوما - Sangoma

سنگوما - Sangoma تلفن تحت شبکه S400 IP Phone

تلفن تحت شبکه

IP-Phone - VOIP Phone

سنگوما - Sangoma

سنگوما - Sangoma تلفن تحت شبکه S500 IP Phone

تلفن تحت شبکه

IP-Phone - VOIP Phone

سنگوما - Sangoma

سنگوما - Sangoma تلفن تحت شبکه S700 IP Phone

تلفن تحت شبکه

IP-Phone - VOIP Phone

 


logo patton

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

patton پتون

گیت وی آنالوگ ویپ SmartNode 4110

گیت وی آنالوگ ویپ

VoIP GateWay

patton پتون

گیت وی آنالوگ ویپ Patton SN4970/1E30V/EUI

گیت وی آنالوگ ویپ

VoIP GateWay

patton پتون

گیت وی آنالوگ ویپ Patton SNOGA/8BIS16V/EUI

گیت وی آنالوگ ویپ

VoIP GateWay

patton پتون

گیت وی آنالوگ ویپ Patton SN4316/JO/UI

گیت وی آنالوگ ویپ

VoIP GateWay

patton پتون

گیت وی آنالوگ ویپ Patton SN4112/JS/EUI

گیت وی آنالوگ ویپ

VoIP GateWay

patton پتون

گیت وی آنالوگ ویپ Patton SN4324/JO/UI

گیت وی آنالوگ ویپ

VoIP GateWay

patton پتون

گیت وی آنالوگ ویپ Patton SN4324/JS/UI

گیت وی آنالوگ ویپ

VoIP GateWay

 


tainet تاینت

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2916

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2932

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2932SO

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2924

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2908A4S4O

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2908A-8FXS

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2916O

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus2932O

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

تاینت Tainet

ویپ گیتوی تاینت Venus 28/29 Series

ویپ گیتوی Tainet

IP Voice Gateway FXO FXS E1

 


Dinstar دینستار

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar DAG2000-16S

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar DAG2000-32S

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar DAG1000-4S

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar DAG1000-8S

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar DAG2000-8S8O

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar DAG2000-4S4O

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar MTG200

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS E1/T1

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar MTG600

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS E1/T1

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar MTG1000 1 E1/T1

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS E1/T1

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar MTG200 1*E1

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS E1/T1

Voice Gateway

Dinstar دینستار

گیتوی دینستار Dinstar MTG200 2*E1

ویپ گیتوی آنالوگ FXO FXS E1/T1

Voice Gateway

 


yeastar یستار

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Yeastar یستار

مرکز تلفن Yeastar - IP PBX U100

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ یستار

Yeastar یستار

مرکز تلفن Yeastar - IP PBX U200

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ یستار

Yeastar یستار

مرکز تلفن Yeastar - IP PBX U300

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ یستار

Yeastar یستار

مرکز تلفن Yeastar - IP PBX U500

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ یستار

Yeastar یستار

مرکز تلفن Yeastar - IP PBX U510

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ یستار

Yeastar یستار

مرکز تلفن Yeastar - IP PBX U520

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ یستار

Yeastar یستار

مرکز تلفن Yeastar - IP PBX SOHO

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ یستار

Yeastar یستار

یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA400

IP Voice Gateway

ویپ گیتوی FXO / FXS

Yeastar یستار

یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA410

IP Voice Gateway

ویپ گیتوی FXO / FXS

Yeastar یستار

یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA800

IP Voice Gateway

ویپ گیتوی FXO / FXS

Yeastar یستار

یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA810

IP Voice Gateway

ویپ گیتوی FXO / FXS

 


zycoo زایکو

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

زایکو - Zycoo

CooVox-U20V2

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

زایکو - Zycoo

CooVox-U50V2

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

زایکو - Zycoo

CooVox-U80V2

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

زایکو - Zycoo

CooVox-U100V2

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

زایکو - Zycoo

CooVox-EX16S

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

زایکو - Zycoo

CooFone-D30P

تلفن ویپ

IP-Phone

زایکو - Zycoo

CooFone-D60P

تلفن ویپ

IP-Phone

زایکو - Zycoo

iSpeaker B20

مرکز تلفن IP ویپ

سانترال ویپ

 


openvox اوپن وکس

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

اوپن وکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس A810EF

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن وکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس A400P

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن وکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس A800P

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن وکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس A1200P

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن وکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس A1610P

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن وکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس AE1610E

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن وکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس A2410E

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن واکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس AE2410P

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن واکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس A2410P

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

اوپن واکس - اوپنوکس OpenVox

اوپن وکس AE2410E

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفن ویپ گیتوی الستیکس

 


yealink یلینک یالینک

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T21P - T21

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T19P - T19

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T21P - T21

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T23P - T23G

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T27P - T27G

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T29P

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T41P

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T42P

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink T46P

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه Yealink W56P IP DECT Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

yealink یلینک - یالینک

تلفن تحت شبکه W52P IP DECT Phone

تلفن تحت شبکه ویپ

IP-Phone - VOIP Phone

 


beronet برونت

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

Beronet برونت

beroNet 4 FXS Gateway

ویپ گیتوی برونت

IP Voip gateway FXO - FXS

Beronet برونت

beroNet PCI(e) VoIP Cards

کارت تلفنی استریسک

کارت ویپ الستیکس - Microsoft Lync

 


matrixcomsec ماتریکس

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

matrix ماتریکس ویپ

Matrix SETU VFX FAMILY

مرکز تلفن IP ویپ

گیتوی ویپ

matrix ماتریکس ویپ

Matrix ETERNITY GE12S

Scalable VoIP-FXO-FXS Gateway

گیتوی ویپ

matrix ماتریکس ویپ

Matrix SETU VTEP

مرکز تلفن IP ویپ

گیتوی ویپ

matrix ماتریکس ویپ

Matrix Enterprise IP-PBX

مرکز تلفن IP ویپ

مرکز تماس ویپ

 


atcom اتکام

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

اتکام ویپ Atcom voip

A10/A11/A10W Entry-level IP Phone

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

اتکام ویپ Atcom voip

A20/A21/A20W Entry-level business IP Phone

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

اتکام ویپ Atcom voip

A41/A41W business IP Phone(Support Extension modules RE

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

اتکام ویپ Atcom voip

A48W Color display business IP Phone (Support Extension modules RET)

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

اتکام ویپ Atcom voip

A68W Executive level dual display IP Phone

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

اتکام ویپ Atcom voip

Atcom AXE800PN Asterisk VoIP card

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ اتکام

اتکام ویپ Atcom voip

Atcom AXE400PL Asterisk VoIP card

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ اتکام

اتکام ویپ Atcom voip

Atcom AX400P Asterisk VoIP card

کارت تلفن ویپ FXS - FXO

کارت تلفن ویپ اتکام

 


logo escene

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

escene ایسن ویپ

Escene ES205-PN

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

escene ایسن ویپ

Escene ES206-PN

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

Escene ایسن ویپ

Escene ES280-P

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

escene ایسن ویپ

Escene ES330-PEG / ES330-PEN

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

escene ایسن ویپ

Escene ES620-PEG

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

escene ایسن ویپ

Escene WS282-P

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

escene ایسن ویپ

Escene WS330-PEGV4

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

escene ایسن ویپ

Escene WS620-PEGV4

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

escene ایسن ویپ

Escene IS / IV720

گوشی تلفن ویپ

SIP Intercom & Door Phones

escene ایسن ویپ

Escene IS / IV730

گوشی تلفن ویپ

SIP Intercom & Door Phones

escene ایسن ویپ

Escene IS / IV740

گوشی تلفن ویپ

SIP Intercom & Door Phones

 


akuvox آکووکس

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - R55G

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - R53P

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - R50 R50P

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - R52 R52P

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - R63G

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - R67G

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - R59P

گوشی تلفن ویپ

آی پی فون - IP Phone

آکووکس akuvox

تلفن IP Akuvox - VP-R47P

گوشی تلفن تصویری ویپ

آی پی فون - IP Video Phone

آکووکس akuvox

Door Phone SDP-R29 آکووکس

گوشی تلفن ویپ

IP Door Phone

 


snom اسنوم

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

snom اسنوم

Snom IP Phone 821

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone 820

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D765

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D745

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D725

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D715

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D710

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D305

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D315

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D345

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

snom اسنوم

Snom IP Phone D375

تلفن IP ویپ

گوشی ویپ اسنام

 


synway سینوی

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

سینوی - ساینوی - Synway

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی مدل FXM3211

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی

کارت تلفنی آنالوگ FXS FXO E1

سینوی - ساینوی - Synway

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی مدل FXM3210E

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی

کارت تلفنی آنالوگ FXS FXO E1

سینوی - ساینوی - Synway

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی مدل FXM3201

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی

کارت تلفنی آنالوگ FXS FXO E1

سینوی - ساینوی - Synway

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی مدل TEJ200

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی

کارت تلفنی آنالوگ FXS FXO E1

سینوی - ساینوی - Synway

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی مدل TEJ400

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی

کارت تلفنی آنالوگ FXS FXO E1

سینوی - ساینوی - Synway

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی مدل TEJ100

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی

کارت تلفنی آنالوگ FXS FXO E1

سینوی - ساینوی - Synway

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی مدل FXM3200

کارت تلفنی آنالوگ ساینوی

کارت تلفنی آنالوگ FXS FXO E1

 


siemens زیمنس

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

زیمنس - siemens

Gigaset C530HX

گوشی تلفن ویپ

IP-Phone Voip phone

زیمنس - siemens

Gigaset C430A GO

گوشی تلفن ویپ

IP-Phone Voip phone

زیمنس - siemens

Gigaset C530A GO

گوشی تلفن ویپ

IP-Phone Voip phone

زیمنس - siemens

Gigaset E630A GO

گوشی تلفن ویپ

IP-Phone Voip phone

زیمنس - siemens

Gigaset CL750A GO - Sculpture

گوشی تلفن ویپ

IP-Phone Voip phone

 


ipex - آیپکس

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

IPEX - آیپکس

IPEX IP-Phone IP52

گوشی تلفن ویپ

VOIP Phone - IP Phone

IPEX - آیپکس

IPEX IP-Phone IP52

گوشی تلفن ویپ

VOIP Phone - IP Phone

IPEX - آیپکس

IPEX IP-Phone IP52P

گوشی تلفن ویپ

VOIP Phone - IP Phone

IPEX - آیپکس

IPEX IP-Phone IP54

گوشی تلفن ویپ

VOIP Phone - IP Phone

IPEX - آیپکس

IPEX IP-Phone IP54P

گوشی تلفن ویپ

VOIP Phone - IP Phone

 


newrocktech نیوراک گیتوی

نام برند

مدل دستگاه

دسته بندی

نوع تجهیز

توضیحات

newrocktech نیوراک گیتوی

MX8A VoIP Gateway

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

HX4E VoIP Gateway

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

MX60E VoIP Gateway

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

MX120G VoIP Gateway

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

OM20 IP-PBX

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

OM50 IP-PBX

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

WROC3000 Wireless Office

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

WROC2000 Wireless Office

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

OM500 IPPBX

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

OM80 IP-PBX

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

newrocktech نیوراک گیتوی

OM200 IP-PBX

ویپ گيت وی نيوراک

IP VOIP Gateway

 


لیست دستگاه های ساز گار با فنویل - 5.0 از 5 از 3 آرا

تماس با فنویل ایران

  • تهران خیابان شریعتی بالاتر از مطهری پلاک ۵۵۶
  • ۰۲۱۹۱۰۰۳۰۳۱ 
  fanvil voip aparat  fanvil voip skype fanvil voip youtube

درباره تلفن ویپ فنویل

همانطور که فناوری های نوین ویپ و ارتقاع سطح کیفی تلفن تحت شبکه برای فنویل اهمیت بسیار بالایی دارد ارائه خدمات پس از فروش نیز در سرلوحه امور قرار داده ایم. شرکت پارسه+ به عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش فنویل در ایران رسما معرفی میگردد....

tandis1 tandis2 tandis3 tandis4 tandis5 tandis6 tandis7